Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Zweden
+31 (0)413 28 83 48
info@ihpheating.nl

IHPs algemene leveringsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen IHP International Heating Products AB, met VAT nummer 556689-7327, (”IHP”) en (hierna te noemen ”Klant”) die de aankoop doet van een of meer diensten, producten of onderdelen van IHP.

Voorwaarden van de Klant, voor zover ze niet voldoen aan deze voorwaarden of andere voorwaarden van IHP, zijn ongeldig tussen de partijen, tenzij IHP uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met deze voorwaarden. IHP behoudt het recht om zelf te bepalen of het alle of slechts een deel van de door de klant aan IHP voorgestelde voorwaarden aanvaard.

Offertes en orders tussen de partijen zijn niet bindend. Overeenkomst tussen IHP en klant wordt geacht te bestaan wanneer de klant de orderbevestiging van IHP heeft ontvangen en goedgekeurd en anders wanneer niet binnen een werkdag na datum van ontvangst onjuistheden over de inhoud van de orderbevestiging zijn gemeld. Wanneer de leverdatum binnen acht (8) dagen valt, zijn orders direct bindend vanaf het moment dat IHP de orderbevestiging naar de klant heeft gestuurd.

2. DIENSTEN, PRODUCTEN EN COMPONENTEN
Bestelde diensten, producten of componenten worden ontworpen volgens de specificaties vermeld op IHPs orderbevestigingen, datasheets, tekeningen, technische informatie, productinformatie, missionstatement en offerte. Voor zover de informatie in deze documenten met elkaar in tegenspraak komt, wordt de informatie van toepassing in volgorde van belangrijkheid waarbij de informatie die in de orderbevestiging wordt gegeven bepalend is.

IHP is aansprakelijk voor gebreken in dienst, product of component tot twaalf (12) maanden na de ontvangst van de eerste leveringsbevestiging en de voltooide levering.

In het geval van levering van componenten, accepteert de klant een mogelijke afwijking van 10% van het geleverde aantal van de bestelde hoeveelheid. In geval van over levering, betaalt de koper de bestelde hoeveelheid plus een vergoeding voor de hoeveelheid ten bedrage van het overaanbod. In geval van een kleinere levering dan de bestelhoeveelheid heeft de klant geen recht op een prijsvermindering of schadevergoeding voor eventuele ontstane schade of enig andere vorm van compensatie van IHP.

De klant heeft geen recht op teruggave van een voltooide levering anders dan op verzoek door IHP.

In geval van een gewenste reparatie gelieve dit voorafgaand per e-mail te melden aan IHPs verkoopafdeling.

3. ADVIES, OPLOSSINGEN EN BOUW DOCUMENTATIE
De klant mag IHPs adviezen, oplossingen, of ontwerp documentatie niet gebruiken voor de aankoop van diensten, producten of componenten van derden wanneer een dergelijke verkoop concurreert met activiteiten IHPs.

4. LEVERING
Producten en leveringen volgens leveringsvoorwaarden Incoterms 2020 EXW – Ex Works vanuit IHPs magazijn in Zweden of vanuit één van IHPs Europese productielocaties.

Verpakkingsmaterialen worden door de klant betaald en worden niet teruggenomen.

Levering geschiedt door een door IHP voorgeschreven vracht bedrijf tenzij tussen IHP en de klant anders is overeengekomen.

Alle vervoer is op eigen risico van de Klant. IHP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens transport of overslag. Schade veroorzaakt tijdens het transport, moet door de klant onmiddellijk worden gemeld bij het transportbedrijf, bij Klant haar eigen verzekeringsmaatschappij en IHP.

Als de Klant en IHP een datum overeen zijn gekomen voor de levering, kan IHP niet verantwoordelijk worden gesteld voor late levering tenzij IHP schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze aansprakelijkheid.

Zonder afgesproken datum voor de levering, heeft IHP het recht te bepalen wanneer de levering plaatsvindt.

5. PRIJS
IHPs prijzen, tenzij anders aangegeven worden in Euro (EUR) aangeboden en zijn exclusief BTW, verpakking, verzending en verzekering.

Voor bepaalde diensten, producten en componenten, kunnen eventueel toeslagen komen op bijvoorbeeld opties, speciale materialen, responstijd en dergelijke. IHP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving prijzen, productgegevens en het ontwerp van diensten te wijzigen.

6. BETALEN
Betalingen met betrekking tot IHPs producten en / of componenten moeten uiterlijk op het moment van levering zijn bijgeschreven. Tenzij overeengekomen kan er een betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen na factuurdatum worden verstrekt.

Betalingen voor diensten van IHP moeten worden betaald door de datum van voltooiing. Tenzij overeengekomen kan er een betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen na factuurdatum worden verstrekt.

Voor werkzaamheden die langer dan een maand duren heeft IHP het recht om tussentijds te factureren met veertien (14) dagen betalingstermijn.

Reacties door de klant ten aanzien van de factuur zoveel later dan tien (10) dagen na factuurdatum worden niet geaccepteerd.

In geval van laattijdige betaling heeft IHP recht op een vergoeding van vierhonderdvijftig (450) SEK en rente van vierentwintig (24) procent van het factuurbedrag.

7. EIGENDOM/EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle diensten, producten en onderdelen die worden verkocht met eigendomsvoorbehoud en blijven IHPs eigendom totdat volledige betaling is voltooid. IHP heeft het recht de desbetreffende diensten, producten en/ of onderdelen terug te vorderen.

8. MONSTERS, APPARATUUR EN TOEBEHOREN
Monsters, gereedschappen en andere apparatuur door IHP verstrekt blijven eigendom van IHP en moeten op verzoek van IHP worden teruggestuurd naar IHP, tenzij tussen de Klant en IHP anders is overeengekomen.

9. DISCLAIMER
IHP is niet verantwoordelijk voor een eventuele schadevergoeding groter dan tweemaal (2x) de waarde van de bestelling.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM EN MEER
Specificaties en informatie, tekeningen, data sheets, onderzoek documentatie, inspecties en alle intellectuele eigendomsrechten die het resultaat zijn van IHPs werk zijn behoren tot IHP.

11. GEHEIM
Klanten mogen geen data, informatie of kennis van IHPs diensten, producten of onderdelen onthullen. Hetzelfde geldt voor technische informatie, datasheets, tekeningen, citaten, inspectie en onderzoek documentatie die IHP aan de klant heeft verstrekt.

Een inbreuk door de Klant op dit recht van IHP resulteert in een boete van tien (10) procent van de waarde waarop die inbreuk van toepassing is, met een minimum van 10 000 SEK.

12. OVERMACHT
IHP is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of een vertraging in diensten door derden.

13. GESCHIL
Geschillen tussen de Klant en IHP worden beslist door de arrondissementsrechtbank in Göteborg, waarop het Zweedse recht van toepassing is.

IHP FL 2021-02-04 R4 NL

Als PDF downloaden

Maak deel uit van ons succes

IHP levert verwarmingssystemen, besturingssystemen en industriële diensten aan vele toonaangevende industriële bedrijven in Europa. Als partner en leverancier staan we bekend voor onze flexibiliteit en onze hoge kwaliteit. Samen creëren we succesvolle langdurige relaties.

Akzonobel
pipelife
tetrapak
skf
ericsson
univar
sca
ABB
vattenfall
scania
Stuur aanvraag
Cookies

We gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden en om ons verkeer te analyseren. U kunt cookies beheren en instellen of u cookies accepteert in uw browser. Welkom bij IHP!

Dank je!

Wij nemen binnen korte tijd contact met u op