Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Zweden
+31 (0)413 28 83 48
info@ihpheating.nl

IHPs privacy beleid

ONS PRIVACY BELEID
IHP AB (IHP) beschermt de persoonlijke privacy en streeft er altijd naar om de persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen en volgt de geldende wetten en regels voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met dit privacy beleid willen wij informeren over hoe persoonsgegevens worden behandeld door IHP. Dit beleid geldt voor alle informatie die verzameld wordt in verband met vragen van klanten, bestellingen en aankopen bij IHP. Het privacy beleid is ook van toepassing op personeel en contactpersonen bij leveranciers.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR PERSOONSGEGEVENS?
IHP AB (556689-7327), Hällebergsvägen 5, SE-443 60 Stenkullen in Zweden is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens. U kunt telefonisch contact met ons opnemen +46 (0)31 795 30 30 of via mail info@ihpheating.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
IHP verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Wanneer u een aanvraag of aankoop bij ons doet, zult u informatie verstrekken.

Het uitgangspunt is niet meer informatie te verwerken dan wat nodig is en het streven is om altijd de minst privacygevoelige informatie te gebruiken. Omdat het bedrijf zaken doet met andere bedrijven, B2B, hebben wij heel weinig persoonlijke informatie nodig naar klanten en leveranciers. De informatie over onze medewerkers is iets uitgebreider om zowel juridische, algemene als praktische redenen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die het bedrijf mogelijk verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Taken
  • Gebruikers-identiteit
  • Foto’s
  • Bankgegevens
  • Gegevens die zelf geregistreerd zijn via bijvoorbeeld de website

WAAR EN HOE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN?
Persoonsgegevens worden in ons bedrijfssysteem, CRM-systeem, in contactlijsten, op onze servers en in mappen; digitaal en op papier opgeslagen. Door de matrijzen en onderzoeken het bedrijft heeft gedaan hebben we goede controle en dus kunnen laten zien wat we voor data hebben en hoe deze is opgeslagen. Dit onderzoek vormt de basis voor de rechten van de betrokkene om uittreksels uit onze administratie te vragen of het recht om “vergeten te worden”.

VOOR WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevensvoornamelijk om onze verplichtingen naar klanten, leveranciers en werknemers en autoriteiten na te komen.

Persoonlijke informatie over onze klanten wordt gebruikt om een goede service te garanderen, zoals leveringen, opvolgingen en informatie maar ook voor klantanalyse en marketing. Iedereen heeft het recht om zich te weerstaan tegen het gebruik van persoonsgegevens voor directe marketing. Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen verstrekken we hierover informatie en hoe u dit kan weerstaan via onze website, tenzij anders vermeld.

Persoonlijke gegevens over onze leveranciers zijn minimaal maar die informatie wordt voornamelijk gebruikt om aankopen, prijsvragen en technische problemen te communiceren. Persoonlijke informatie over onze werknemers is nodig voor nadere informatie aan de werknemer, maar ook aan banken voor uitbetaling van loon en aan autoriteiten voor rapporten volgens de wet op de boekhouding en belastingen. Persoonlijke informatie over de familieleden van de werknemer is om te kunnen informeren als er iets met de werknemer is gebeurd.

RECHTSGROND VOOR VERWERKING EN BEWAARTERMIJN
IHP verwerkt uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer het nodig is om met u een overeenkomst aan te gaan en wanneer wij een ander gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens. Als we uw persoonlijke gegevens zouden verwerken voor enig doel waarvoor, volgens de toepasselijke wetgeving, uw toestemming is vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat we met dergelijke verwerking beginnen.

Mits geen andere rechtsverhouding anders zegt, zoals de boekhoudwet, wordt de informatie die in overeenstemming met het bovenstaande is verzameld, gewist wanneer de doeleinden van de verwerking zijn voltooid.

VEILIGHEID VOOR BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
IHP waarborgt een hoog veiligheidsniveau voor uw persoonlijke gegevens en heeft voor dit doel passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging.

Het uitgangspunt is dat alleen medewerkers binnen de organisatie die de persoonsgegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren er toegang toe hebben.

Voor gevoelige persoonsgegevens hebben we speciale toegangscontroles ingesteld, wat een hoger veiligheidsniveau voor uw persoonlijke gegevens betekent.

Onze beveiligingssystemen zijn ontwikkeld met focus op integriteit en beschermen in hoge mate tegen inbraak, schade of veranderingen die een risico kunnen vormen voor de persoonlijke integriteit.

BEPERKINGEN IN OPENBAAR MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Ons uitgangspunt is om geen persoonsgegevens aan derden bekend te maken tenzij toestemming is gegeven of indien het niet nodig is om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. In het geval dat het bedrijf gebruik maakt van bedrijven die persoonsgegevens moeten hanteren, d.w.z. een derde partij, stellen wij een geheimhoudingsverklaring op en zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op een bevredigende manier worden verwerkt.

IHP kan ook persoonlijke informatie bekend maken aan derde partij, zoals de politie of andere autoriteiten, als het gaat over onderzoeken van misdrijven of als we anderszins verplicht zijn om dergelijke informatie bekend te maken met steun van wet of overheidsbeslissingen.

IHP zal uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken in een andere mate dan zoals beschreven in deze sectie.

UW RECHT OM TE KLAGEN
U hebt te allen tijde het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens, toegang te vragen tot de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, IHP te laten stoppen met verwerken en uw persoonsgegevens te verwijderen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, toestemming voor bepaalde verwerking intrekken (waar toestemming is verkregen) en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Neem in dit geval contact op met IHP op +46 (0) 31 795 30 30 of stuur een e-mail naar info@ihpheating.nl.

Maak deel uit van ons succes

IHP levert verwarmingssystemen, besturingssystemen en industriële diensten aan vele toonaangevende industriële bedrijven in Europa. Als partner en leverancier staan we bekend voor onze flexibiliteit en onze hoge kwaliteit. Samen creëren we succesvolle langdurige relaties.

Akzonobel
pipelife
tetrapak
skf
ericsson
univar
sca
ABB
vattenfall
scania
Stuur aanvraag
Cookies

We gebruiken cookies op onze website om u de best mogelijke ervaring te bieden en om ons verkeer te analyseren. U kunt cookies beheren en instellen of u cookies accepteert in uw browser. Welkom bij IHP!

Dank je!

Wij nemen binnen korte tijd contact met u op